Formulář na odstoupení od smlouvy

(vyplňte a zašlete tento formulář jen v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)Komu:

 

Obchodní jméno:
Adresa:
IČO: 
e-mail: 

Macromo s.r.o.
Jeseniova 2760/56f, Žižkov, 130 00 Praha 3
14031493
info@macromo.orgTímto oznamuji, že využívám své zákonné právo a odstupuji od smlouvy o poskytnutí této služby na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, která se týká zboží uvedeného níže:

 

Číslo objednávky*: 

 

Datum objednaní*:

 

Datum přijetí*:

 

Jméno / Obchodní jméno*:

 

Adresa kupujícího*:Sumu za vrácené zboží / službu si přeji vrátit*:

 

na bankový účet / IBAN: 


Datum*:

 

Podpis kupujícího

(jenom když se tento formulář podává v listinné podobě)